Grandma’s Poem

( This poem was written by my mother-in-law Dr. Lydia Lalunio. It is written in my native language, Tagalog)

Meme na Bunso
Meme na bunso
Sa iyong kuna
Pagod si Nanay
Sa pagbabantay
Di alintana
Pagod, puyat niya
Lakas hinuhugot
Sa Poong Maykapal.

Sa buong magdamag
Ay gising si Nanay
Sa daing ni Bunso
Puso’y nawiwindang
Naro’n din si Tatay
Moog Na sandalan
Sa pananalangin
Sa Panginoong Mahal.

Lola, Tito at Tita
Ay nagdadasal
Na bumalik agad
Ang kalusugan
Sa ganitong pagsubok
Sama-sama, akbay-akbay
Bigat ng pasanin
Gumagaan, gumagaan.

Dr. Lydia Perez Lalunio